Firma DKT SYSTEM s.r.o. Computer vznikla v roku 1999. Jedným z jej prioritných zameraní je činnosť v oblasti výpočtovej techniky, počítačovej siete, návrh a výroba firemných a obchodno-predajných digitálnych prezentácií. 
 
Naše zameranie spočíva hlavne v : 
 
- správe výpočtovej techniky a sietí 
- predaji počítačových zostáv podľa požiadaviek klienta 
- predaji jednotlivých počítačových komponentov a príslušenstva 
- projektovaní a realizácii firemných počítačových sietí 
- servise výpočtovej techniky 
- servisné a antivírusové kontroly 
- profylaktika a čistení výpočtovej techniky 
- výrobe a spracovanie digitálnej fotografie